Điều khoản sử dụng

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Anh Đức Print. Khi truy cập, sử dụng website này, quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy quý khách vui lòng đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

Khi sử dụng Website https://www.adprint.vn/, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các Điều khoản và điều kiện sử dụng. Tất cả thay đổi về Điều kiện và điều khoản sử dụng sẽ được cập nhật trong mục này.

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến Anh Đức Print.

Anh Đức Print từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu của Anh Đức Print. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Anh Đức Print.

Anh Đức Print bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào phù hợp với luật hiện hành.