Thông Tin Gửi Files

Sau khi nhận được files chúng tôi sẽ xác nhận với quý khách để xác nhận yêu cầu đơn hàng
    GỬI FILE NHANH

    Bạn có thể nén file dạng .rar nếu số lượng file nhiều.
    Dung lượng upload tối đa 2GB